Doula PaulaElina

Rovaniemi | Tornio | Kemi | Lappi


Supporting your sacred space during Pregnancy, birth and postpartum.

Kuljen vierelläsi tukien matkan raskaudesta synnytykseen ja lapsivuodeaikaan. Tuen sinun synnytysvoimaasi.


Mitä doula tekee?

Doula tarjoaa synnyttäjälle tiedollista, emotionaalista ja fyysistä tukea raskaudessa, synnytyksessä ja lapsivuodeaikana.

Koulutettu doula on synnytystuen ammattilainen, jonka kanssa odottaja on valmistautunut synnytykseen usein jo hyvissä ajoin raskausaikana. Doula on synnytyksen aikana läsnä ainoastaan asiakasperhettä varten ja tietää tarkkaan synnyttäjän toiveet ja kunnioittaa niitä sekä perheen arvoja työnsä perustana. Doula on usein ainoa perheelle tuttu henkilö synnytyksen aikana.

Doula tukee synnyttäjää ja hänen valittua synnytyskumppaniaan esim.

 • omannäköisen raskausajan ja synnytyksen tavoittelussa
 • synnytyksen luonnollisen kulun hahmottamisessa
 • lääkkeettömien kivunlievitysmenetelmien käytössä
 • omien keinojen löytämisessä rentoutumiseen
 • omien toiveiden esiintuomisessa
 • luotettavan tiedon löytämisessä


Doulan hyödyt synnytyksessä

Doula on synnytystilan suojelija, vahva ja luotettava tuki synnyttäjälle ja koko perheelle. Hän varjelee synnytyskuplaa, vahvistaa synnytysvoimaa ja luottamusta synnytyksen edistymiseen. Doula on läsnä synnyttäjää varten koko synnytyksen ajan.


Tutkimusten mukaan doulan läsnäolo synnytyksessä vähentää:

 • synteettisen oksitosiinin tarvetta 31%
 • riskiä päätyä sektiosynnytykseen 28%
 • lääkkeellisten kivunlievitysmenetelmien tarvetta 9%
 • vauvan tarvetta tehohoidolle 14%
 • todennäköisyyttä huonolle synnytyskokemukselle 34%

Doulan läsnäolo edistää:

 • synnytyksen spontaaneja käynnistymisiä
 • synnyttäjän omaa aktiivisuutta synnytyksen aikana
 • synnytyksen luonnollista kulkua
 • hyvää synnytyskokemusta
 • varhaista vuorovaikutusta ja kiintymyssuhteen muodostumista vauvan kanssa

Varaa ilmainen tutustumistapaaminen